Paeonia rockii 'Ye Guang Bei'

Paeonia rockii 'Ye Guang Bei' cont. 4L hoog FC (black) +p

Size

cont. 4L hoog FC (black) +p

Barcode

5404008025372

Per shelf/per CC

English Name

Paeonia rockii 'Ye Guang Bei'

Group

Heesters/Bomen

Geen kenmerken

Contact info@denolf.com