Paeonia suffruticosa 'Ru Hua Si Yu'

Paeonia suffruticosa 'Ru Hua Si Yu' cont. 6L deco 3-5 branches FC (pink) +p

Size

cont. 6L deco 3-5 branches FC (pink) +p

Barcode

5404008014758

Per shelf/per CC

English Name

Paeonia suffruticosa 'Ru Hua Si Yu'

Group

Heesters/Bomen