Paeonia suffruticosa 'Xu Gang'

Paeonia suffruticosa 'Xu Gang' cont. 9L 6-8 branches +p

Size

cont. 9L 6-8 branches +p

Barcode

5404008125812

Per shelf/per CC

English Name

Paeonia suffruticosa 'Xu Gang'

Group

Heesters/Bomen

Geen kenmerken

Contact info@denolf.com