Syringa pekin. 'Beijing Gold'

Size

cont. 4L 40-50 cm +p

Barcode

5404008007101

Per shelf/per CC

English Name

Syringa pekin. 'Beijing Gold'

Group

Heesters/Bomen